Duitse "V"-tekens

 

GESCHILDERDE V-TEKENS IN DE DIEZESTRAAT

een bijzondere ontdekking in de Rivierenbuurt - 2 mei 2011
Inleiding door Jos Wiersema

Wie denkt dat meer dan 66 jaar na de Tweede Wereldoorlog alle zichtbare tekenen van de Duitse bezetters zijn uitgewist heeft het mis. Onlangs kreeg de stichting Geheugen van Plan Zuid de tip van dhr. J. Linthorst dat er in de Diezestraat, boven het trapportaal van de percelen 29-31, nog een Duits V-teken te zien zou zijn.  

200_007

de Diezestraat (Rivierenbuurt) op het eerste oog is er niets te zien.

De nu 81-jarige heer Linthorst schreef ons:
“Ik woonde destijds in de Diezestraat en was er getuige van dat een Duitse soldaat de letter V daar schilderde. De woningen van dit adres werden door Duitse soldaten bewoond. Ik neem aan dat deze mensen gelegerd waren in de voormalige Sieberggarage aan het Scheldeplein".

Ik heb de locatie in de Diezestraat bezocht en trof boven het trappenhuis van het perceel 29-31 een ongeveer 60 cm. grote letter "V" aan. Ik zag tot mijn verbazing dat boven het naastgelegen portiek van de huisnummers 25-27 nog een grote letter "V" was geschilderd.

200_005

200_001

Hoewel Geheugen van Plan Zuid en Stichting Leren in 2010 het uitgebreide onderzoek "Spoorzoeken in de Rivierenbuurt" hadden gehouden, zijn ons deze tekens niet opgevallen.

* Drie V-acties tijdens de Tweede Wereldoorlog
De "V" staat voor victorie.
Er waren tijdens de bezettingsjaren drie V-acties gaande; de geallieerde V-actie,  de Duitse en de verzets V-actie.
De Geallieerde V-actie had als doel de bevolking moed in te spreken dat Duitsland overwonnen zal worden. De V stond op strooibiljetten die boven Nederland werden gedropt o.a. door Royal Air Force.
In de zomer van 1941 antwoordden de Duitsers met hun eigen V. Zij kozen de slogan: 'V = Victorie, Duitschland wint voor Europa op alle fronten'. Het werd een echte propagandaoorlog. Niet alleen in Nederland maar in heel bezet Europa.
De Duitse bezetters hingen enorm grote spandoeken op gebouwen, ze maakten foldertjes, kaartjes maar kalkten deze leuzen ook op de muren.
Het verzet bedacht eigen manieren om mee te doen. Ze bekladden Duitse posters. Ze veranderden de 'V' in de 'W' van Wilhelmina. Of de 'V' van victorie werd opeens de 'V' van Verliest. Of de 'V' werd een wanhopige Hitler met de armen omhoog: Duitsland (Hitler) verzuipt.

v_aktie_allied  v_aktie_duitser  v_aktie_verzet

In hoeverre zijn de V-tekens in de Diezestraat authentiek?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik de heer Linthorst benaderd en hem gevraagd hoe hij aan deze wetenschap komt. Zijn reactie leest u hieronder.

Jos Wiersema

Jan Linthorst . . . .
"Inderdaad was ik er getuige van dat een Duitse soldaat de letter V daar schilderde. De bovenwoningen van dit adres werden door Duitse soldaten bewoond, trouwens ook de benedenwoning Diezestraat hoek Geulstraat. (Ik neem aan dat deze mensen werkten in de Sieberggarage)
Ikzelf (geboren in 1931) woonde toen in de Diezestraat op nummer 12 II. De uitdrukking "V van Victorie, Duitsland wint op alle fronten" was destijds een bekende leus die naar ik mij meen te herinneren ook door de NSB werd gebruikt. Na de oorlog is er gepoogd om de letter V met zwarte verf weg te werken maar steeds kwam de kwalijke letter weer te voorschijn."